Så fungerar en brandvarnare

 

Så fungerar en brandvarnare

Joniserande brandvarnare
Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften, och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, dvs bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.


Optiska brandvarnare
Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material, och har ett mycket avancerat fotocell-system, där synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus. Detta system anses vara effektivast, när det gäller detektion av pyrande bränder. Bränder    som kan glöda under flera timmar, innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand, kan vara en cigarett som ligger i en möbel, eller en elektrisk kabel som är överhettad.
Ett flertal internationella undersökningar har visat att både optiska och joniserande brandvarnare behövs för att erhålla tidigast möjliga detektion oberoende av brandorsak. Därför rekommenderar nu ett flertal länder att båda typerna monteras, eller att man installerar kombinerade brandvarnare som har både jonisk och optisk detektion. Detta är givetvis det allra bästa alternativet, för då får man en mycket tidig detektion, oberoende av brandorsak. Exempel på detta är om en cigarett hamnar i en papperskorg, kan det bli en explosionsartad brand med hastigt förlopp, men om cigaretten hamnar i en soffa, kan det bli en pyrande brand med långsammare händelseförlopp.

Värmedetektorer kan ibland behöva användas där naturliga förbränningspartiklar kan uppkomma t.ex i garage. Dessa reagerar endast på värmen, och inte på förbränningspartiklar, därför är användningsområdet mycket begränsat.  

© 2001-2003 Deltronic Security AB.