Hur du sköter din brandvarnare

 


 
Sköt om din brandvarnare


Alla våra brandvarnare är försedda både med en testknapp som testar samtliga funktioner i brandvarnaren, samt med en blinklampa (LED) som kontinuerligt varje minut indikerar att brandvarnaren fungerar. Mycket viktigt och bekvämt vid hög takhöjd!

Test/larmlampan blinkar alltid var 8:e sekund, detta indikerar att brandvarnaren fungerar. Varje brandvarnare kan provas individuellt genom en kort tryckning på testknappen. Brandvarnarens siren skall då ljuda, och samtliga funktioner (utom ev. radiosändning) kontrolleras då. Samtidigt går brandvarnaren i pausläge och två snabba pip hörs.

Prova brandvarnaren minst en gång per månad, gärna varje vecka, tex i samband med städning. Prova den alltid omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök inuti brandvarnaren. Kontrollera att batteriet är rätt anslutet. Byt batteri om brandvarnaren ej larmar.


VARNING: Testa inte med öppen låga, detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. Vi rekommenderar inte test med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes (gäller särskilt optiska brandvarnare). Testknappen testar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.

Brandvarnaren bör dammsugas regelbundet (och alltid i samband med batteribyte) med en mjuk borste, samt avtorkas utvändigt med en lätt fuktad trasa.


© 2001-2003 Deltronic Security AB.