Brandvarnare

 

Att tänka på när du placerar din brandvarnare

Montering
Samtliga våra brandvarnare levereras med praktiska och lättmonterade fästbeslag och kan antingen skruvas (skruv och plugg ingår) eller snabbt limmas fast.


Var skall brandvarnarna placeras?
Det finns några enkla regler som man bör följa för detta:

  • En brandvarnare i hallen utanför sovrummen, gärna med pausfunktion
  • Minst en brandvarnare på varje våning, ex. ovanför varje trappa (och helst sammankopplade)
  • Gärna även en brandvarnare i varje sovrum
  • Max 60 m2 per brandvarnare, och högst 12 m mellan två brandvarnare
      

Vanligast är att brand startar i kök eller vardagsrum, och att det sker mitt i natten. Brandvarnaren bör helst monteras mitt i taket utanför sovrummen i trapphus och liknande i dess högsta punkt. Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden, bör man montera flera brandvarnare och i hus med flera våningar bör man ha minst 1 brandvarnare på varje våning. Fler brandvarnare ger ökad säkerhet.

      Kontrollera att brandvarnarna hörs tillräckligt i sovrummet!

  • Avståndet mellan brandvarnare i en bostad bör normalt inte vara större än 10-12m.
  • Varje brandvarnare får högst skydda 60m2.
  • Undvik placering i kök eller garage, där matlagningsos och bilavgaser kan utlösa larmet.
  • Montera ej heller brandvarnare i fuktiga lokaler, eller i närheten av fläktar och liknande, ej heller i lantbrukets ekonomibyggnader.
  • Brandvarnaren får ej målas.

 

             
M = minimum,  E = extra brandvarnare,  P = med pausfunktionKontakta oss gärna om ni är osäker på lämplig placering eller modell.

© 2001-2003 Deltronic Security AB.