Brandfiltar

 

Tre lagers brandfilt för bästa skydd

Det vanligaste materialet i en brandfilt är glasfiber som står emot temperaturer upp till 500 grader Celsius. 

Vad skall jag välja? - En eller trelagers brandfilt

En sk en-lagers brandfilt (det är denna typ som du valigen hittar på stormarknader) består av ett lager av glasfiberväv. En filt med tre lager består däremot av två lager glasfiberväv runt ett lager av en gastät och brandhärdig film. Den brandhärdiga filmen gör duken helt tät så att gasgenomträngning förhindras.

Släckeffekten för en tre-lagers brandfilt är därmed väsentligt bättre vid släckning av fetter, kemikalier och andra ämnen som avger mycket brännbara gaser. Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt av hög kvalitet. Även bränder t.ex. sängar, på stekhällar och andra vågräta ytor släcks.

En en-lagers brandfilt är vanligast i hemmet eller kontoret  där risken för brand i kläder inte är så stor. Den fungerar bra vid brand på tex spisen.

En tre-lagers brandfilt är vanligast inom industrin där även risken för brand i kläder kan uppstå. Den fungerar då bäst genom att den inte släpper igenom brandgas och att den inte blir varm lika snabbt som en en-lagers brandfilt, något som gör det lättare att släcka just en klädbrand.